סדנה פיזית קבוצתית ב-"שדה" (עד 10 משתתפים)

ליצור ביחד במסגרת קהילתית

סדנה פיזית קבוצתית ב-"שדה" (עד 10 משתתפים)

הסדנה תאפשר לכם גם עבודה משותפת וגם מסגרת חברית וקהילתית להיעזר ולהכיר אחד את השני. הסדנה תתואם מולכם בהמשך כשיהיו מספיק נרשמים לפתיחת הסדנה. המחיר הוא ל-10 מפגשים. ניתן לחלק עד 10 תשלומים.

1,000.00