Blog out- מסע חזרה לחיים האמתיים


במדור הזה אשתף אתכם את התובנות האישיות שעולות מהמסע שלי כמוזיקאית ומנהלת שדה, 
בתקווה שזה יעורר בכם השראה לחיים ולמסע שלכם.