Blog out- מסע חזרה לחיים האמתיים


החלטתי להפסיק לגלוש במקומות ברשת שממכרים אותי לגלילה בפיד עמוס תוכן שלא רלוונטי לחיי. 
זאת בתקווה לשחרר את המקומות הפנויים במוחי לטובת דברים חשובים יותר בחיים. 
במדור הזה אשתף אתכם את התובנות שעולות מהמסע הזה, בתקווה שזה יעורר בכם השראה לחיים ולמסע שלכם.