top of page

לוח ליוצרים- הצעות עבודה והזדמנויות מעניינות

ציבורי·26 משתתפים
שיר אלוני
13 במאי 2023 · שינו את תיאור הקבוצה.

מוזמנים להציע או להוסיף דברים שאתם רואים, זה יישלח לחברי הקבוצה למייל. *מיועד למשרות, הצעות והזדמנויות מעניינות בתחומי היצירה והבמה בלבד.

מי אנחנו

מוזמנים להציע או להוסיף דברים שאתם רואים, זה יישלח לחברי הקב...
bottom of page